COPYRIGHT © 2017. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан болно.

ОЛОНЛОГ МЭДЭЭ

Сургуулийн орчин

Байгалийн ухааны эрчимжүүлсэн сургалтын жишгийг бий болгож, онолын мэдлэгийг практикаар бататгаж шинжлэх ухаанч арга барилыг эзэмшүүлнэ.