COPYRIGHT © 2017. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан болно.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Сургалтын ерөнхий хөтөлбөр

I-XII-р ангиудад математик, англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалтыг өөрийн туршлага, мэргэжлийн багийн чадварт түшиглэн явуулна. Үндэсний цөм хөтөлбөр, академик сургалтыг хослуулна.

Бага ангийн сургалтын хөтөлбөрийн онцлог

Шинэчилсэн цөм хөтөлбөр Математик сэтгэлгээг хөгжүүлэх, сонгоны хөтөлбөр Англи хэлний ярианы сургалтын хөтөлбөр

Дунд ангийн сургалтын хөтөлбөрийн онцлог

Суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөр Математик сэтгэлгээг хөгжүүлэх гүнзгийрүүлсэн сургалтын хөтөлбөр Гадаад хэлний дүрэм ярианы гүнзгийрүүлсэн түвшний хөтөлбөр

Онлайн сургалт

Бид боловсрол бол бүхнээс илүү үнэ цэнэтэй гэдэгт үргэлж итгэдэг.

Ахлах ангийн сургалтын хөтөлбөрийн онцлог

Суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөр Математик сэтгэлгээг хөгжүүлэх гүнзгийрүүлсэн сургалтын хөтөлбөр Гадаад хэлний дүрэм ярианы гүнзгийрүүлсэн түвшний хөтөлбөр